Webinar HDOMST-a

Webinar HDOMST-a

Palijativna skrb predstavlja pristup koji je usmjeren na poboljšanje kvalitete života bolesnika i njegove obitelji, a da bi bila kvalitetna, potreban je TIMSKI rado članova različitih profesija koji međusobno surađuju. Naučite i saznajte više uz naš...
12. Kongres Hrvatskog društva za plastičnu kirurgiju – HDPREK, 8. Kongres Hrvatskog senološkog društva – HSD, 4. međunarodni kongres plastične kirurgije “Fellows in science”

12. Kongres Hrvatskog društva za plastičnu kirurgiju – HDPREK, 8. Kongres Hrvatskog senološkog društva – HSD, 4. međunarodni kongres plastične kirurgije “Fellows in science”

Od 03. – 08.05.2022. Održan je  međunarodni kongres u Dubrovniku koji je uključivao kolege i stručnjake iz plastične i rekonstruktivne kirurgije, radiologe, patologe, onkologe, medicinske sestre i tehničare, molekularne biologe, radiološke inžinjere, psihologe,...