Učlani se i postani član društva

Članstvo u Društvu je dragovoljno i slobodno.

Članom Društva postaje se upisom u Registar članova koji vodi tajnik Društva. Registar članova vodi se elektronički i sadrži podatke o osobnom imenu, osobnom identifikacijskom broju (OIB), datumu rođenja, datumu pristupanja udruzi, kategoriji članstva, te datumu prestanka članstva u udruzi.

Članom može postati svaki državljanin Republike Hrvatske. Strani državljanin može postati članom Društva temeljem pisanog zahtjeva za upis u registar članova kojeg odobri Upravni odbor Društva.

Članstvo u Društvu može biti redovno i pridruženo.

Redovni članovi mogu biti medicinske sestre i medicinski tehničari koje rade ili su radili na djelatnosti onkologije.
Pridruženi članovi su sve fizičke osobe koje žele pristupiti Društvu te strani državljani.

Članovi Društva imaju pravo aktivno sudjelovati u radu i upravljanju Društvom, usmjeravati stručni rad Društva te dobivati izvješća o radu. Birati i biti birani u tijela Društva mogu samo redovni članovi .
Članovi Društva dužni su i odgovorni aktivno pridonositi ostvarivanju ciljeva Društva, provoditi dogovorene odluke, djelovati u skladu sa prihvaćenim stavovima i odlukama tijela Društva.

Članovi Društva imaju pravo i obvezu izvještavati Društvo o svojim aktivnostima, stavovima i problemima, vezanim uz djelatnost Društva.

Članstvo u Društvu prestaje:

  • dragovoljnim istupanjem, izjavom danom u pisanom obliku,
  • neplaćanjem članarine
  • isključenjem