2. KONGRES HRVATSKOG DRUŠTVA ONKOLOŠKIH MEDICINSKIH SESTARA I TEHNIČARA

Opatija, Centar Gervais, 22. – 25.09.2022.

Na početku 2.Kongresa HDOMST predsjednica Društva, Jasminka Miličević, dipl.med.tehn. zaželjela je toplu dobrodošlicu svima te se  zahvalila na prisustvu i poželjela svima ugodan, produktivan ostatak Kongresa sa širokim izborom i brojem predavanja. Prva serija predavanja  započela je radionicom psihologinje Poljak I. o tome kako se osnažiti na radnom mjestu. Nakon toga uslijedilo je predstavljanje platforme:”Govorimo o raku pluća” www.govorimoorakupluća.com Karabatić Sandre i suradnika u svrhu edukacije oboljelih i njihovih obitelji. Potom je uslijedilo predavanje o nadolazećim edukacijama Target materijala EONS-a koji su prevedeni na hrvatski jezik (Jurić A.,Miličević J.) i predstavljanje rada Društva HDOMST u svim aktivnostima od osnutka  pa nadalje (Dodlek N., Miličević J.). Dobrodošlicu su toplo poželjeli svim sudionicima i predsjednik HKMS Mario Gazić, mag.med.techn., pozdravljajući svaki oblik edukacije i stručnog usavršavanja te je nakon njega podršku pružila i posebna savjetnica ministra pri Ministartsvu zdravstva, Snježana Krpeta, mag.med.techn., potičući rad i aktivnost HDOMST i njegovih članova. Nakon uvodnih predavanja i otvaranja kongresa uslijedio je domjenak dobrodošlice.

Dan 2, Kongresa HDOMST započeo je jutarnjim dijelom predavanja satelitskim simpozijem Molnlycke koji je otvorila Jurišić Danijela prikazujući ulogu obloga u prevenciji dekubitusa. a potom je uslijedila sekcija mladih onkoloških medicinskih sestara i tehničara koju su vodile panelistice Islamčević Selma, Perković Anamaria, Dodlek Nikolina i Gašpert Tihana koje  su ujedno  i predstavnice mladih onkoloških medicinskih sestara u EONS-u. Raspravljale su sa prisutnima o izazvoima u onkološkom sestrinstvu i planovima, te mogućnostima koje postoje u HDOMST i EONS-u. Satelitski simpozij Pfizer predstavila je Jurić Andreja, dopredsjednica HDOMST, govoreći o ulozi medicinskih sestara u zbrinjavanju nuspojava pri onkološkom liječenju. Predavanja je nastavila Romić Ksenija iz KBC Split govoreći o hematološkim toksičnostima i ulozi medicinske sestre, a Jurišić Danijela iz KBC Zagreb o NE hematološkim toksičnostima i ulozi medicinske sestre pri zbrinjavanju istih. Tijekom satelitskog simpozija Novartis Jurišić Danijela predstavila je Tafinlar i Mekinist kao ciljanu terapiju u liječenju melanoma, a Romić Ksenija predstavila je izazove i ulogu medicinskih sestara pri primjeni istih. Potom je kolegica Gašpert Tihana predstavila rad o depresiji bolesnika koji boluju od karcinoma glave i vrata, nakon čega je uslijedila Čavlek Meri sa predavanjem o psihičkim promjenama kod onkoloških bolesnika. Vukota Ljiljana predstavila je psihosocijalnu podršku onkološkim bolesnicima kroz rad udruge “SVE za NJU” kao glavna tajnica udruge te prikazala rad udruge i   njenu važnost za onkološke bolesnike. Nakon satelitskog simpozija Fresenius i predavanja Jurić Andreje o praćenju nutritivnog statusa onkoloških bolesnika uslijedila je zanimljiva, produktivna radionica BBraun  o potkožnim kateterima i elastomerskoj pumpi. 

Nakon ručka poslijepodnevna predavanja i simpozij PharmaS otvorila je Karabatić Sandra, predsjednica Udruge “Jedra”,  govoreći o febrilnoj neutropeniji i primjeni Pelgraza u pacijenta koji je uvijek u središti skrbi. Bilanović Željka sa KBC Zagreb predstavila je rad onkološke poliklinike KBC Zagreb za vrijeme pandemije COVIDOM 19, dok je Kopić Boris predstavio suradnju OB Pula sa istarskim Domovima zdravlja prilikom zbrinjavanja onkoloških bolesnika. Karabatić Sandra predstavila je reakcije preosjetljivosti kod primjene kemo i imunoterapije, a Brozović Branka predstavila je predavanje o postupcima medicinske sestre u zbrinjavanju ekstravazacija prilikom primjene citostatika. 

U poslijepodnevnim satima satelitski simpozij Astrazenece govoreći o medicinskoj sestri u eri  precizne medicine govorile su predsjednica Društva HDOMST, Jasminka Miličević, te Romić Ksenija i Krabatić Sandra, ističući važnost koordinacije puta bolesnika te prilagodbe i odgovornosti medicinske sestre koje su itekako važne za što bolje ishode onkoloških bolesnika. O dijagnostičkoj histeroskopiji prezentirala je rad kolegica Sabljarić, a o kemoterapiji u trudnoći prezentirala je kolegica Mesić.

Jutarnja predavanja dana 3. otvorena su saltelitskim Simpozijem 3M o njezi centralnih venskih puteva u onkologiji (Kosi M.), palijativnoj skrbi (Čop I.), Implementaciji onkološkog mulitdisciplinarnog tima  za suportivno i palijativno liječenje  (Marinić A.). Nakon predavanja o fizioterapiji palijativnih onkoloških bolesnika (Horvat M. ) te malignoj boli ( Bakšić A. ) uslijedilo je predavanje o imunoterapiji Vidović Maje, a o iskustvima sa Ipilimumambom predavanje je održala Zubatović Đunđenac Iva sa KBC Zagreb. Potom je uslijedio još jedan satelitski Simpozij Swixx BMS sa prikazom slučaja ( Zubatović Đunđevac I., Rimac N ).O novoj klasifikaciji tumora, molekularnoj dijagnostici i ciljanim lijekovima izlagala je Slukan Martina. Za vrijeme satelitskog simpozija Roche uslijedila su predavanja o sveobuhvatnom genskom profiliranju u Hrvatskoj(  Abramović M.),te mogući izazovi u putu sveobuhvatnog genskog profiliranja onkoloških bolesnika ( Breški A. ) . O skrbi za kroničnu ranu čuli smo od Jurišić Danijele. Nakon ručka se nastavila   izvrsna panel diskusija o zajedničkom mijenjanju ishoda liječenja predsjednice HDOMST i liječnika onkologa iz KBC Zagreb, Prejac Juraj i Simetić Luka. Nakon odlične panel rasprave nastavilo se se predavanjem o strategijama unapređenja higijene ruku ( Palić R.). Satelitski Simpozij Merck&Pfizer i lijek Bevancio predstavili su nam sa KBC-a Zagreb  dr.Blažičević K.  i Jurišić  Danijela, a  o  Erbituxu nam je izlagala dr.Goršić I..  Poslijepodnevna predavanja ( Brajan D., Novak D., Bart D.) obuhvatila  su  ulogu medicinske sestre u multidisciplinarnom  timu za dojke te zbrinjavanju i psihološkoj potpori oboljelima od raka dojke. Satelitski Simpozij Novartisa  o Kisqaliju predstavile su  dr.Kukec I. i Milčević J.

Posljednji dan kongresa otvorila je Dembić M. s temom „Primjena parenteralne kemoterapije u kućnim uvjetima. Nakon nje Ulemek M. govorila je o „Cistostaticima uzrokovanoj neuropatiji“. Potom  je na redu bila tema „Hitna stanja u onkologiji: Febrilna neutropenija i sindrom gornje šuplje vene“ skupine autora Popović M., Bilić B., Dokša A., Purgar L., te Uroić M.

Kongres je nastavljen drugim ciklusom predavanja s temom „Uloga farmaceuta u procesu kontrole i izrade citostatske i biološke terapije u KBC-u Zagreb autorica Gobov Prstačić K. i Gajski L. Zadnje  predavanje je  bilo „Kvaliteta života bolesnika s karcinomom prostate liječenih hormonskom terapijom autorice Al- Khazae F.

Kongres su upotpunila i četiri postera o stavovima mladih o prevenvciji karcioma u RH, prikaz slučaja metastatskog karcinoma rektuma u mladog bolesnika s kompletnim odgovorom na liječenje, načinom rada na novom linearnom akceleratoru Halcyon/Varian, te Ommaya rezervoar-uloga medicinske sestre pri aplikaciji citostatske terapije. 

Nakon zatvaranja Kongresa,uslijedio je radni sastanak Upravnog odbora.

Izvještaj sastavila:Nikolina Dodlek