Webinar HDOMST-a

Palijativna skrb predstavlja pristup koji je usmjeren na poboljšanje kvalitete života bolesnika i njegove obitelji, a da bi bila kvalitetna, potreban je TIMSKI rado članova različitih profesija koji međusobno surađuju.

Naučite i saznajte više uz naš webinar.