O društvu

Puni naziv društva glasi :
HRVATSKO DRUŠTVO ONKOLOŠKIH MEDICINSKIH SESTARA I TEHNIČARA

Skraćeni naziv glasi:
HDOMST

U registar udruga se upisuje i prijevod na Engleski jezik:
CROATIAN ONCOLOGY NURSES SOCIETY, skraćeno: CONS

Sjedište Društva je u Sesvetama. Odluku o promjeni adrese sjedišta donosi Upravni odbor.

Društvo djeluje na području Republike Hrvatske.

Društvo je samostalna neprofitna pravna osoba, koja se upisuje u Registar Udruga RH i registrira pri nadležnom uredu. Društvo je na zakonu utemeljen oblik dobrovoljnog stručnog organiziranja medicinskih sestara i medicinskih tehničara koji u svom radu pružaju zdravstvenu njegu u djelatnosti onkologije.
Društvo ima znak.
Znak Društva predstavlja stilizirani prikaz dvije ruke i infuzijskog sistema te naziv Društva.

Društvo je osnovano 30.07.2021. radi organiziranja trajnog stručnog usavršavanja i izobrazbe medicinskih sestara i medicinskih tehničara koji pružaju zdravstvenu njegu na onkologiji.

Društvo sukladno ciljevima djeluje na području zaštite zdravlja.

Djelatnosti Društva su:

  • organiziranje i provođenje od Komore odobrenih oblika stručnog usavršavanja,
  • pripremanje materijala radi prijavljivanja, dokumentiranja i bodovanja stručne osposobljenosti članova nadležnoj komori,
  • predlaganje djelokruga rada u djelatnosti onkologije,
  • udruživanje u međunarodne asocijacije
  • poticanje publicističke djelatnosti članova, tiskanje stručnih radova članova, izdavanje prigodnih publikacija sukladno zakonu,
  • suradnja sa srodnim Udrugama medicinskih sestara i drugim zdravstvenim djelatnicima
  • organiziranje i provođenje drugih aktivnosti potrebnih za postizanje ciljeva Društva.