Izvješće sa kongresa HDIO 13.-16-10.2022., Rovinj

Od 13. do 16.10.2022. održao se 14. kongres Hrvatskog društva za internističku onkologiju u Rovinju, hotel Lone. U sklopu liječničkog dijela svoja predavanja su imale i medicinske sestre  i tehničari Hrvatskog društva onkoloških medicinskih sestara i tehničara.

Sestrinski dio kongresa otvorila je predsjednica HDMST-a Jasminka Miličević koja je pozdravila sve sudionike i zaželjela ugodan boravak i uspješnu edukaciju.

Predavanja je otvorila Sandra Karabatić sa temom Što je ključ za implementaciju skrbi usmjerene na pacijenta. Zaključak predavanja da je potrebna međusobna suradnja više djelatnosti, te dobra interna komunikacija i umrežavanje kako bi skrb mogli usmjeriti na pacijenta.

Nakon njenog predavanja uslijedilo je predavanje Uroić Maje koja je imala temu uloga medicinske sestre/tehničara u palijativnoj skrbi kod onkoloških pacijenata. Nakon predavanja se otvorila rasprava o palijativnoj skrbi, te kako je u pojedinim ustanovama razvijena i funkcionira odlično, dok je kod drugih potrebno još puno rada i truda kako bi ona profunkcionirala. Na to predavanje se nadovezala Bilanović Željka sa predavanjem o komplikacijama kemoradioterapijskog liječenja u bolesnika s tumorima glave, vrata i gornjeg probavnog sustava. Kod takvih bolesnika liječenje je specifično zbog kompleksnih međuodnosa navedenih struktura  i funkcija. 

Malolović Novak Veronika je imala prikaz slučaja o zdravstvenoj njezi bolesnika sa dekubitusom. Zaključak je da osim lokalnog zbrinjavanja dekubitusa potrebno voditi brigu i o općem stanju bolesnika, te je upravo zahvaljujući cjelovitom pristupu bolesnik otpušten kući sa dekubitusom koji je u fazi cijeljena i bez znakova infekcije. 

Danijela Jurišić nam je održala predavanje o ulozi medicinske sestre u skrbi pacijenata s ugrađenim port-a-chat kateterom. Govorila nam je o važnosti postavljanja PORT katetera kao bitan čimbenik kod primjene raznih lijekova, te u  liječenju komplikacija i zbrinjavanju nuspojava.

Ana Marija Čurdija  imala je izlaganje o provedenom istraživanju  koje je provela u Dnevnoj bolnici Klinike za onkologiju KBC-a Zagreb na temu Seksualnost bolesnica oboljelih od karcinoma dojke. Samo istraživanje je pokazalo da je njihova seksualnost znatno narušena.

Psihologica Ivona Poljak nam je održala predavanje o tehnikama relaksacija koje možemo primijeniti u praksi u svakodnevnom radu i komunikaciji sa pacijentima. Održala nam je i malu radionicu kako da te tehnike koristimo i na sebi.

Barbara Ilijašić nam je održala predavanje o kemoterapiji u trudnoći koja je srećom rijetka. Rano otkrivanje maligniteta je od velike važnosti te ako se on otkrije u ranoj fazi, terapija se mora provoditi bez obzira na status trudnoće. Nažalost dijagnoza u ranoj fazi je često odgođena, jer mnogi simptomi koji su pokazatelji maligne bolesti, također su i znakovi trudnoće.

Naša fizioterapeutica Margitić Branka pričala nam je o rehabilitaciji žena i psihosocijalnim problemima za vrijeme onkološkog liječenja. Provela je istraživanje o kvaliteti života kod operiranih bolesnika sa karcinomom dojke, a rezultati istraživanja pokazuju da ne dolazi do značajnog narušavanja općeg zdravstvenog statusa.

Na kraju nam je Zubatović Đunđenac Iva imala prikaz slučaja o nuspojavama imunoterapije kod bolesnice koja se liječi nivolumabom 38 mjeseci po principu „stop and go“ koju dobro podnosi, a nuspojave koje se pojavljuju uspješno se zbrinjavaju.

Zubatović Đunđenac Iva