1. kongres HDOMST-a, 09.-12. rujna 2021.

OSVRT NA 1.KONGRES HRVATSKOG ONKOLOŠKOG DRUŠTVA
HDOMST

U prvoj godini održavanja Kongresa HDOMST, osim na način održavanja edukacije, pandemija koronavirusa uvelike je utjecala i na sustav skrbi onkoloških bolesnika, time i zdravstvenih i svih drugih djelatnika.

Kongres se pokazao kao izvrsna prilika da interaktivno razmijenimo svoja znanja, iskustva i prepreke/poteškoće iz svakodnevnog rada kako bismo u budućnosti mogli sustavno raditi na poboljšanju uvjeta za sve.

Naravno, Kongres nije osmišljen samo kako bi analizirao situaciju prije i za vrijeme pandemije, nego prvenstveno kako bi nam bila prezentirana i sva nova dostignuća i znanstvena saznanja na području onkologije.

Teme kongresa bile su sveobuhvatne od komunikacijskih vještina, fizioterapeutskih postupaka, radiološke perspektive, novosti u sestrinskoj skrbi i liječenju.

Sve Kliničke bolnice i Klinički bolnički centri u Hrvstakoj predstavili su svoja iskustva te način rada u poliklinikama, dnevnim bolicama, stacionarima. Prikazana su iskustva farmaceuta u pripravi citostatke terapije, novi lijekovi u onkologji te njihova primjena i samoprimjena, te druge novosti i napreci u samozbrinjavanju bolesnika i uključivanju ih u aktivno liječenje poput primjene elastomerske pumpe.

Prikazane su vrste suportivne terapije, važnost prehrane enteralne i parenteralne, prevencije i zbrinjavanja nuspojava kemo i imunterapije, zbrinjavanje akutnih stanja u onkološkoj skrbi.

Izabrani su i najbolji posteri.

Od trinaest postera na temu onkološke zdravstvene skrbi, izabrano je tri najbolje ocijenjena postera prema odluci komisije u sastavu

  • Sandra Karabatić
  • Ksenija Romić
  • Andreja Jurić.

  1. Percepcija onkološke zdravstvene skrbi kroz oči bolesnika; autori Sandra Karabatić, Kaltrina Krasnić, Ivana Lukić Franolić, Andreja Šajnić, Dijana Lovrić, Sanja Aurer i Karla Rubelj.
  2. Utjecaj kemoterapije na kvalitetu života oboljelih od kolorektalnog karcinom; autori Danijela Jonjić i Ines Žderić.
  3. Model skrbi medicinske sestre za bolesnike na peroralnim terapijama u Zavodu za internističku onkologiju- Klinike za tumore KBC-a Sestre milosrdnice; autori Jurić Andreja, Župan Ivana i Ivaštinović Jelena, izabran kao primjer dobre prakse.

Zahvaljujemo svim kolegicama i kolegama, suradnicima te svima koji su podržali Kongres, na svesrdnoj podršci, sudjelovanju i razumijevanju pri organizaciji.