SIMPOZIJ HRVATSKOG DRUŠTVA ONKOLOŠKIH MEDICINSKIH SESTARA I TEHNIČARA i HRVATSKOG DRUŠTVA ZA RAK JETRE

„MULTIDISCIPLINARNI PRISTUP U LIJEČENJU KOLOREKTALNOG KARCINOMA”

24. ožujka 2022. 16:00-19:15, hibridni oblik

Uvodnu riječ na samome početku Simpozija, održala nam je predsjednica Hrvatskog društva onkoloških medicinskih sestara i tehničara, Jasminka Miličević, dipl.med.techn. Poželjela je svima dobrodošlicu i zahvalila se na odazivu i velikom interesu za Simpozij.

Također je otvorila Simpozij prvim predavanjem sa temom ‘SHAPE-program potpore bolesnicima s tumorima probanog sustava, iskustva s KBC-a Zagreb’ u suradnji sa Željkom Bilanović, mag.med.techn. Prikazale su kako su brošure, te sam program osmišljeni u svhu poboljšanja kvalitete takvim bolesnicima.

Nakon njih je usljedila Marija Križić, dr.med., na temu ‘Kvalitetna prehrana kod raka probavnog sustava’, te nam svima pobliže prikazala kako je prehrana vrlo bitan faktor u samom liječenju onkoloških bolesnika.

Potom nam je prof.dr.sc. Borislav Belev, dr.med., predstavio ‘Oyavas – biosličan bevacizumab’, te objasnio na koji način djeluje i koji mu je učinak, a zatim nam je Nikša Librenjak, dr.med., prikazao slučaj bolesnika metastatskog kolorektalnog bolesnika liječenog bevacizumabom, koji je dokazao da bevacizumab podiže stopu odgovora na standardne kemoterapijske protokole.

Zatim je usljedila Panel diskusija multidisciplinarnog tima, koji su činili: dr.sc. Zlatko Marušić, dr.med. (specijalist patolog), dr.sc. Ana Marija Alduk, dr.med. (specijalist radiolog), dr.sc. Juraj Prejac, dr.med. (specijalist internist-onkolog), Majana Soče, dr.med (specijalist radioterapije i onkologije), doc.dr.sc. Hrvoje Silovski, dr.med. (kirurg), gdje je svatko od panelista predstavio svoju ulogu u timu.

U nastavku smo slušali Dominu Kekez, dr.med., koja nam je predstavila sveobuhvatno gensko profiliranje (SGP) kao novi standard u onkološkoj dijagnostici , te njegovu vrijednost u kliničkoj praksi. Nakon nje nam je Anita Breški, mag.med.lab.dijag. objasnila kako se navedeno gensko profiliranje provodi.

Sljedeći je bio dr.sc. Juraj Prejac, dr.med. koji nam je objasnio ulogu Erbituxa u liječenju metastatskog kolorektalnog karcinoma, a zatim nam je Danijela Jurišić, mag.med.techn., prikazala ulogu medicinske sestre u liječenju mCRC-a i zbrinjavanju njegovih nuspojava.

Na samom kraju su donešeni zaključci koje nam je predstavio dr.sc. Juraj Prejac, dr.med. koji je zatvorio Simpozij i zahvalio se na suradnji i odazivu, te svima koji su omogućili da se Simpozij održi.

Anamaria Perković, bacc.med.techn.