Sjednica skupine Zastupnici u borbi protiv raka

25.05.2022. 09:30
dvorana Ivana Mažuranića, YouTube prijenos


Tema: “Obilježavanje Europskog dana borbe protiv raka koji se obilježava od 21. do 31. svibnja”

Europska komisija je predstavila Europski plan za borbu protiv raka, što postaje jedan od prioriteta u Europskoj uniji. Na sjednici će se razgovarati i o tome na koji način se Nacionalni strateški okvir borbe protiv raka uklapa u Europski plan i u kojoj je fazi njegova implementacija.

Naša predsjednica društva Jasminka Miličević predstavlja nas u saboru od 1:41 min.