Simpozij palijativne skrbi “Rano uključivanje u sustav palijativne skrbi”

Povodom 1.Nacionalnog dana palijativne skrbi u Republici Hrvatskoj održao se 11.05.2024. u Novom
Marofu Simpozij palijativne skrbi „Rano uključivanje u sustav palijativne skrbi”.
Palijativna skrb podrazumijeva, prema definiciji Europskog društva za palijativnu skrb te Svjetske
zdravstvene organizacije, pristup koji poboljšava kvalitetu života bolesnika i njihovih obitelji suočenih s
problemima uslijed neizlječivih, uznapredovalih bolesti.
Na simpoziju je izloženo sve šta je do sada učinjeno u palijativnoj skrbi te su predloženi daljnji koraci u
razvoju palijativne skrbi. Predavanja su obuhvatila sve dileme s kojima se suočavaju zdravstveni
djelatnici. Tijekom cijelog simpozija predavanja su bila usredotočena na palijativnog bolesnika i njegovu
obitelj, bol u palijativnoj skrbi, edukaciju zdravstvenih djelatnika, socijalnu, psihološku i duhovnu
dobrobit u palijativnoj skrbi.
Kao aktivni sudionik ispred Hrvatskog društva onkoloških medicinskih sestara i tehničara na radionicama,
Vesna Kralj-Škoc, mag.med.techn.s Klinike za onkologiju KBC-a Zagreb pričala je o novim
tehnologijama u palijativnoj skrbi- port kateteri i elastomerne pumpe.
Simpozij je ujedno poslužio kao edukacija medicinskim sestrama koje mogu unaprijediti pružanje
optimalne skrbi i podrške kako bolesniku tako i njegovoj obitelji.
Od posebne važnosti istaknuta je komunikacija i suradnja svih pružatelja palijativne skrbi, kao i stalno
stjecanje novih znanja i vještina, u cilju pravovremenog prepoznavanja i uključivanja pacijenata u
palijativnu skrb.

Izvještaj sastavila: Vesna Kralj-Škoc