Izvješće sa stručnog skupa: „Zagotavljanje varne zdravstvene nege v času rehabilitacije pacienta“

Izvješće sa stručnog skupa: „Zagotavljanje varne zdravstvene
nege v času rehabilitacije pacienta“

Od 24. do 25.11.2023 u Ptuju (Slovenija) u hotelu Primus održan je stručni skup na temu
sigurnog zbinjavanja pacijenta tijekom liječenja i rehabilitacije.
Sudjelovale su medicinske sestre, liječnici, fizioterapeuti, logopedi te ortopedski tehničari.
Uvodnu riječ je imala dipl. med.sestra Maja Vrabič koja je pozdravila nazočne te otvorila
skup. U sklopu skupa održana su zanimljiva predavanja o organizaciji i provođenju sigurne
zdravstvene njege u ustanovi za rehabilitaciju te sigurnosti neurološkog pacijenta u bolnici.
Također je bilo riječi o spriječavanju dekubitusa i sigurnom hranjenju pacijenta s
poteškoćama u gutanju. Fizioterapeuti su imali predavanje o sigurnoj uporabi pomagala
prilikom rehabilitacije pacijenta. Također je bilo riječi o tome što sve od pomagala pacijent
ima pravo dobiti preko zdravstvenog osiguranja. Zanimljivo je bilo predavanje liječnika iz
sektora javnog zdravstva s podacima o preventivnom programu ranog otkrivanja raka debelog
crijeva i rektuma. Nisu zadovoljni odazivom stanovništva (preko 60%) no ima pomaka u
ranom otkrivanju raka debelog crijeva i rektuma u ranijem stadiju bolesti. Ispred HDOMST-a
aktivno su sudjelovale Željka Bilanović i Danijela Jonjić s temom o prehrani djeteta tijekom
liječenja od maligne bolesti.
Na kraju su održane četiri zanimljive radionice na slijedeće teme: uporaba medicinskih
pomagala u procesu rehabilitacije, učenje sigurnog hoda s pomagalima, povijanje nogu
elastičnim zavojem i rehabilitacija smetnji gutanja te pravilno i sigurno hranjenje pacijenta.
Imali smo mogućnost sami se okušati u korištenju raznih pomagala, zamatati noge elastičnim
zavojem te hraniti se međusobno u različitim položajima pacijenta ili osobe koja hrani.
Radionice su bile vrlo poučne i zanimljive.

Izvještaj sastavila: Željka Bilanović