Tečaj-Trakošćan

Od 24.03.-26.03.2023 u hotelu Trakošćan održan je Tečaj cjeloživotnog učenja za medicinske sestre i
tehničare, enteralna prehrana gdje su članovi Hrvatskog društva onkoloških medicinskih sestara i
tehničara bili aktivni sudionici.
Prvog dana tečaja, nakon uvodnog govora program je započeo predavanjem prof.dr.sc. Darije
Vranešić Bender o nutritivnom statusu bolesnika i osnovama enteralne prehrane. Sušali smo o
alatima za probir i procjenu nutritivnog statusa, vrsti enteralnih pripravaka te trendovima u
enteralnoj prehrani danas. Drugo predavanje održala je dr. sc. Dina Ljubas Kelečić mag. pharm. o
enteralnoj prehrani putem sonde, te o indikacijama, kontraindikacijama i komplikacijama takve
prehrane. Završno predavanje prvog dana tečaja održao je prof. dr. sc. Željko Krznarić o osobitostima
enteralne prehrane u odabranim indikacijama. Predavanje je obuhvatilo pacijente sa tumorskom
kaheksijom, pacijente sa upalnim bolestima crijeva , pacijente sa cirozom jetre, gerijatrijskog
bolesnika te bolesnika koji je smješten u JIL.
Drugi dan tečaja, predavanje je započelo putovanjem kroz vrijeme o bolesnicima s indikacijom za
enteralno hranjenje koje je održala Andreja Horvat mag. med. techn. , a nastavilo se sa predavanjem
Irene Karas mag. nutr. i prof. dr. sc Darije Vranešić Bender o izračunu nutritivnih potreba i vrsti
enteralnih pripravaka. Nakon pauze uslijedile su radionice gdje smo imali prikaz kliničkog slučaja,
protokol hranjenja bolesnika putem sonde. Koristili smo antropometrijska mjerenja, te alate o kojima
smo slušali na predavanjima. Za kraj imali smo radionicu praktične demonstracije pumpe i sistema za hranjenje koje smo i sami mogli isprobati.
Tečaj smo priveli kraju razmijenom iskustva sa kolegama i kolegicama iz domova za starije , kliničkih i
općih bolnica iz svih krajeva Hrvatske.

Snježana Galo-Đurek i Iva Čop