Izvještaj sa Simpozija timova za melanom u Biogradu

IZVJEŠTAJ SA 5. ZNANSTVENOG SIMPOZIJA MULTIDISCIPLINARNIH TIMOVA ZA

MELANOM

U razdoblju od 01. do 03. ožujka 2024. godine u Biogradu na moru održao se Znanstveni simpozij
multidisciplinarnih timova za melanom u Hrvatskoj. Ovaj događaj privukao je liječnike iz cijele zemlje
specijalizirane za područje dermatologije, kirurgije, onkologije, radiologije, nuklearne medicine,
patologije koji su sastavni dio tima za melanom. Tijekom cijelog simpozija predavanja su bila
usredotočena na različite aspekte melanoma, uključujući prikaze i rasprave o rijetkim tipovima poput
subungvalnog tipa akrolentiginoznog melanoma, amelanotičnog melanoma, melanoma pupka i sl.
Simpozij je predstavljao platformu za stručnjake kak bi razmjenili iskustva, prikazali slučajeve, dijelili
najnovije rezultate istraživanja te raspravili o inovativnim terapijskim pristupima. Jedan od naglasaka
simpozija bio je na osnaživanju struke, kako liječnika, tako i medicinskih sestara kako bi unaprijedili
svoje znanje i vještine u svrhu poboljšanja kvalitete života oboljelih od melanoma. Medicinske sestre
zaposlene na Klinici za onkologiju, KBC-a Zagreb imale su prilike educirati se o prepoznavanju promjena
koje ukazuju na nepravilnosti te promptnom prepoznavanju potencijalnih nuspojava liječenja. Simpozij je
ujedno poslužio kao edukacija medicinskih sestara koje mogu unaprijediti spodobnost pružanja optimalne
skrbi i podrške oboljelima od melanoma, osiguravajući pravovremene intervencije i bolje ishode. Imale
smo priliku upoznati se sa novim protokolima liječenja citostaticima koji još nisu dostupni u Republici
Hrvatskoj, a koji će uvelike pomoći u smanjenju stope mortaliteta od navedene bolesti. Poticanjem
suradnje među različitim medicinskim disciplinama i njegovanjem profesionalnog razvoja među
zdravstvenim djelatnicima, simpozij je poslužio kao ključni forum za unapređenje zajedničkog
razumijevanja i liječenja melanoma. Ne samo da je olakšao razmjenu znanja, već je također naglasio
važnost multidisciplinarnih pristupa u rješavanju ove bolesti.

Važno je prepoznati ulogu medicinske sestre u svakom multidisciplinarnom pristupu prikaza i liječenja
bolesnika iz razloga što je ona uz bolesnika od početka pa sve do kraja liječenja. Onkološke medicinske
sestre trebaju biti upućene u najnovije modalitete liječenja kako bi ujedno i bolesnika i njegovu obitelj
mogle educirati o pravilnom pridržavanju te pravovremenom prepoznavanju i rješavanju nuspojava kao
posljedica primjene terapije. Važno je voditi se holističkim pristupom te bolesniku omogućiti što
kvalitetniji boravak u bolnici i pružiti mu osjećaj sigurnosti i povjerenja kako ne bi morao prolaziti sam
kroz težak period.

Ovu edukaciju i boravak na navedenom simpoziju omogućili su nam organizatori kojima se ovim putem
želimo zahvaliti.

Sudionice: Vesna Kralj, Željka Bilanović, Farah Al-Khazae