Izvjesce sa Uro-Onko foruma 2023.

Izvješće sa URO-ONKO FORUMA 11. – 14.05.2023.

U Šibeniku od 11. – 14.05.2023. održao se multidiscipinarni kongres s međunarnodnim sudjelovanjem
Uro-Onko foruma u prostorijama Amardia Park kongresnog centra. Forum je sadržavao program za
liječnike i program za medicinske sestre. Pozdravnu riječ održala je Radmila Vrbat, mag.med.techn. koja
je ujedno predsjednica Društva uroloških medicinskih sestara i tehničara, te je bila dio organizacijskog
odbora sestrinskog programa. Predavanja su izlagale medicinske sestre iz različitih gradova Republike
Hrvastke, psihologica s KBC Zagreb, fizioterapeut iz OB Šibenik i prim.dr.med. specijalist anesteziologije,
reumatologije i intenzivnog liječenja s KBC Sestre milosrdnice.
Edukativno predavanje je započela medicinska sestra Antonija Popović s KBC Rijeka kojoj je tema bila
„Informiranost adolescenata o tumorima testisa“. Iz predavanja smo zaključili da su adolescenti jako
malo informirani o karcinomu testisa. To je jedan veliki javnozdravstveni problem koji treba osvijestiti
kod dječaka/mladića, krenuvši već od kuće, ali i obraznovih ustanova kao što su osnovna i srednja škola.
Kroz predavanja naučili smo mnogo o skrbi bolesnika s karcinomom prostate. Upoznali smo cjelokupni
dio liječenja bolesnika s karcinomom prostate, počevši od dijagnostičnih pretraga koje potvrđuju uro-
onkološku dijagnozu, operativnu skrb i onkološko liječenje s kemoterapijom/imunoterapijom/
radioterapijom.
Psihologica s KBC Zagreb, Ivona Poljak, iznjela je predavanje o najvažnijoj vezi između medicinske sestre/
tehničara i bolesnika, a to je komunkacija. Bazirala se na komunikaciju između onkološke medicinske
sestre i bolesnika. Upoznala nas je s važnim elemetima u načinu komuniciranja koje treba primjenjivati u
radu s bolesnicima.
Medicinska sestra Iva Zubatović Đunđenac s KBC Zgareb održala je predavanje o „Specifičnosti
sestrinske skrbi za onkološkog bolesnika s urološkim karcinomima“. Upoznati smo s različitim načinima
liječenja, ono ovisi o vrsti organa koje je zahvaćeno karcinomom, PHD-u karcinoma i ranijem liječenju
istog karcinoma – druge linije liječenja. Sestrinska skrb je specifična, te zahtijeva educirano zdravstveno
osoblje.
Tina Škugor medicinska sestra iz Mobilnog palijativnog tima iz DZ Šibenik imala je prikaz slučaja
zbinjavanja bolesnika s karcinomom prostate. Otvorilo se pitanje kako je samo jedan Mobilni palijativni
tim za njihovu regiju, kako uspijevaju kvalitetno zbrinuti bolesnike te da li imaju psihologa u tvom timu?
Uz medicinsku i sestrinsku skrb javlja se velika potreba za psihološkom pomoći korisnicima palijativne
skrbi kao i njihovim obiteljima i samom medicinskom osoblju.
Medicinska sestra Ana Stipančić upoznala nas je s novim ablacijskim metodama liječenja karcinoma
bubrega. Bolesnicima kojima se ne preporučuje parcijalna ili radikalna nefrektomija radi njihove životne
dobi i mogućih većih komorbititeta odlučuje se na ablacijske metode liječenja. Saznali smo da postoje tri
vrste: radiofrekventna, krioablacija i mikrovalna ablacija. Bolesnicima čiji je tumor manji od 4 cm

pripadaju skupini T1a tumora prema TNM klasifikaciji bubrežnih karcinoma, pogodni su za ove metode
liječenja.
U predavanjima učvrstili smo znanje o prehrani uro-onkoloških bolesnika, supstancama koje loše utječu
na razvoj i rast tumora, ali i one koje su dobre za onkološkog bolesnika. Fizioterapeut je govorio o
značaju fizioterapije kod onkoloških bolesnika. Primarijus Fumić Dunkić govorila je o farmakološkom
liječenju karcinomske boli. Kvalitetnom skrbi boli bolesniku osiguravamo bolju kvalitetu života.
Snježana Krpeta upoznala nas je s novitetima u sestrinskoj profesiji Reprublike Hrvatske. Prva je
medicinska sestra koje je postala savjetnica ministru zdravstva. Zauzima zaštičnički položaj za sve
medicinske sestre/tehničare u RH, želi uvesti specijalizaciju za sva područja u kojim radi medicinska
sestra. Specijalizacija će se provoditi po zakonima i kurikulumu RH. Dotaknula se i teme nedostatka
medicinskih sestara/tehničara po radilištma zbog kojih je sam posao otežan i pregovaranju o
povećanjem plaće.
Program je završio s prezentacijom postera , te izborom najboljeg postera i panel raspravom na temu
„Budućnost sestrinstva u Hrvatskoj“.
Sudjelovanjem i prenošenjem znanja uroloških i onkoloških medicinskih sestara je od velike pomoći u
skrbi, zbrinjavanju i liječenju uro-onkoloških bolesnika. Medicinske sestre/tehničari upoznati su s
cijelokupnim liječenjem uro-onkološkim bolesnikom. Noviteti u sestrinskoj profesiji omogućuju joj bolju
budućnost i uspješnost koja je usmjerena na dobrobit bolesnika i medicinskih sestara/tehničara.

Izvješće sastavila:
Iva Zubatović Đunđenac