HDPREK organizira 12. kongres Hr.društva za plastičnu kirurgiju sa međunarodnim sudjelovanjem

3.-8.svibnja HDPREK organizira 12. kongres Hr.društva za plastičnu kirurgiju sa međunarodnim sudjelovanjem
Hrvatsko društvo onkoloških medicinskih sestara i tehničara kao suorganizator.

Organizacijski Odbor Nursing in oncology sačinjavaju:
Jasminka Miličević, Ksenija Romić, Andreja Jurić, Rina Kalafatović Milić, Marijana Šuperak


Neke od tema iz sestrinstva su:
THE ROLE OF ONCOLOGICAL NURSES IN ONCOLOGY
THE ROLE OF SCRUB AND WARD NURSES IN PLASTIC SURGERY

Pridružite nam se!
Više informacija i popis tema na linku ispod:
https://www.dubrovnik-senology-plastsurg-2022.com/congres