Edukacija o port kateterima studenata treće godine preddiplomskog studija sestrinstva, Pula

Tradicionalno članovi društva studentima sestrinstva provode edukaciju o port kateteru u sklopu predmeta Zdravstvene njege odraslih 2, čime se edicura važnost stjecanja znanja o radu s onkološkim pacijentima. Također se održi predavanje o preventivnim programima te motivira studente o važnosti odaziva na iste.
Gostujuća predavanja provodi Boris Kopić, član društva HDOMST, pri Medicinskom fakultetu u Puli. Na slici treća godina preddiplomskog studija Mediconskog fakulteta u Puli.